2012. január 30., hétfő

Megszületünk, élünk, meghalunk….

Nagymamám 89 évesen elhagyta a földi létet.
Szomorú vagyok, mert hiányozni fog, de örülök, mert keveset szenvedett. Ő már a Fény felé tart. Imádkozom, ne visszafelé tekintsen és haza találjon.  Meggyújtom a gyertyát és rá gondolok. Ő már boldog.

Hálás vagyok, amiért utolsó perceiben nem volt egyedül.

Hálás vagyok, mert élt és életem része volt. Szívemben és Lelkemben őrzöm.

2012. január 18., szerda

Az aranykor küszöbén...

Tavaly nagy lelkesedéssel vágtunk bele a blog írásba, majd valamiért abba maradt. A napokban azonban ismét felvetődött, írni kellene. Valóban, ha már létrehoztuk, töltsük meg tartalommal.

2012
Ez az évszám mindenkiben valamiféle érzelmet indít el, hisz elég nagy körülötte a felhajtás. Várunk tőle valamit, amit talán meg sem tudunk fogalmazni. Avatara előadásait felhasználva, az ő elmondásai alapján néhány gondolatot megosztok veletek.   
2012 az ősi tanítások szerint 2011,12.21-én, ill. 2012.01.06-án vette kezdetét. Ebben az évben a női energiák fognak uralkodni. A gyógyulás, a lelki fejlődés, a változások, elsősorban belső, éve lesz.

(Itt egy kis kitérő: Minden élőlénynek két születése van, a fizikai és a lelki. Az ősi időkben a megszületett gyermeknek volt a fizikai édesanyja (édesapja), aki etette-táplálta, és volt a keresztanyja (keresztapja), aki a lelki fejlődéséért, tanításáért volt felelős. )

Január hónapban lehetőséget kapunk rá, hogy elengedjük a bennünk lakozó régi sérelmeket, fájdalmakat. A felejtés és gyógyulás hava. Megtalálhatjuk életfeladatunkat. Február és március a vívódás, mérlegelés jegyében telhet. Őrlődünk, keressük utunkat. Ha nyitottak vagyunk, a tavaszi napéj egyenlőségig, március 21-ig, választ kaphatunk kérdéseinkre.  

Globális szinten nyárra elsősorban Európa lesz még betegebb, mélyül a válság, katasztrófák várhatóak. Széthúzás, széthullás lesz érzékelhető minden szinten.

2012.04.30-ról május 1-re virradóra Napisten rituális halála révén megnyílik egy újabb kapu. Ezen éjjelem figyeljük álmainkat, sokan jeleket, üzeneteket fognak kapni. Május hónapban több Napkitörés, Napfogyatkozás várható. Szimbólum: megtisztulás!

Személyes életfeladatunkat illetően 2012.07.21-én kaphatunk újabb jeleket. Felébred sokakban a globális küldetés tudat. Úgy fogjuk érezni, valamit tenni akarunk a világért, az emberekért. Ez eredményezhet szélsőséges formában forradalmakat, lázadásokat.

Az ősz folyamán természeti katasztrófák, elsősorban szökőárak várhatóak. Ősi mítoszok szerint ekkor felemelkedhet Atlantisz, melynek jelentése, hogy ismét megleljük az ősi tanításokat, hitet, visszatérünk gyökereinkhez, múltunkhoz, felébredünk. A magyar nép, és minden nép, ismét felfedezi identitását, megismeri igazi múltját. Világnézeti változások várhatóak, melyeket még tudományos felfedezések is előbbre vihetnek (pl. régészeti felfedezés, qvantum fizikában előbbre lépések stb.)

November, december hónapban lesz legerőteljesebb a tudatra ébredés.2012. december 13 és 21 között időszak az ébredési folyamat végső állomása. A belsőnkben zajló változások elnyerik végső formájukat. Figyeljünk befelé, böjtöljünk, meditáljunk. Megszilárdul belső világunk!  A Sötétség és Fény közötti küzdelem a végéhez közeledik. 2012. december 21 szó szerint áldott karácsony lesz! 2013. január 6-án pedig lezárul az 5000 éve tartó Vaskor és kezdetét veszi az Aranykor. Innentől kezdve a vaskori energiák egyre kevésbé fognak érvényesülni, bár még évekig küzdeni fognak, de az aranykori energiák napról napra egyre erősebbek, hatékonyabbak lesznek. A szeretet, a jó szándék fog győzedelmeskedi.

A végére még egy kis gondolat: Sok ember hagyja el a földi létet. Sokan tömegszerencsétlenségek révén. Érdekes, hogy elsősorban azok a Lelkek mennek el, és majd jönnek vissza később, akik szelídebbek, fiatalabbak. Az idősebb, erősebb lelkek képesek e nagyon nehéz, átmeneti időszakot végig csinálni. Sokaknak nehéz gyermekorra volt, válságokon mentek keresztül, de pont ezek által lettek erősek! Ők vállalták, átvezetik az emberiséget a Vaskorból az Aranykorba. Ők vállalták, a gyermekeket már más szemlélettel, szertettel nevelik fel.   

Avatara gondolatával zárva: „Az Aranykor legyen Veletek!”2011. augusztus 29., hétfő

Fénysugár...

Néha Isten a legváratlanabb pillanatban küld üzenetet. Amikor azt hiszed, álmaid, vágyaid nem elérhetőek, küldenek egy aprócska fénysugarat. Mint mikor felnézel az égre, sötét, és megpillantasz egy aprócska csillagot. Lehet, nem érem el. lehet, majd csak a következő életemben válik valóra, de most már tudom, nem lehetetlen. Tudom, hogy világít, tudom, hogy feléje tartok. Mikor érem el? Lényegtelen, az a fontos, hogy megértettem, mennem kell tovább. Hálás vagyok, mert megértettem, minden lehetséges! Minden álmunkat valóra válthatjuk! Ugyanakkor valójában sokkal fontosabb az út, mint a cél. Isten velünk van, segít, ha tiszta szívből hiszünk! Hálás vagyok ezért az apró csillagégért, fénysugárért, amit tegnap kaptam! Köszönöm!   2011. augusztus 17., szerda

  Körülöttünk csupa fájdalom, szenvedés, nehézségek, küzdés, és úgy érezzük, az élet szépségei eltűnnek. Ilyenkor kell felnézni az égre és érezni Isten jelenlétét, aki bármi történjen is, velünk van.
 Amikor úgy érzem, belefáradtam a napi problémákba, harcokba, akkor nincs más hátra, energiát kell szerezni a folytatáshoz. Mindenki másként teszi. Én ilyenkor szívesen hódolok egyik nagy szenvedélyemnek, a kastélyoknak. Ezeket a rég múlt emlékeit őrző épületeket meglátva, elszáll minden gondom, bánatom, és úgy érzem, időutazáson vagyok. Lehet romos, felújított, kicsi, nagy, mindegyiket egyformán szeretem.

Hétvégén is így tettem, barátaimmal belépve a díszes vaskapun, elképzeltem milyen lehetett itt az élet… ilyenkor szárnyalhat a fantázia… aztán hétfőn folytatjuk a harcot...

2011. július 3., vasárnap

Attila...

Ismét voltunk Avatara előadásán. A téma: Attila és a hunok. 


Attiláról mindenki hallott, mégsem tudják sokan, ki is volt ő valójában. Vezér, birodalomépítő, hódító, mágus… Sajnos, jelenleg a tankönyvekben szinte semmi szó nem esik a hunokról, pedig nagy utat tettek meg a Tisza partjáig. Hatalmas birodalom volt az övék. Háborúztak, hódítottak, bölcs döntéseket hoztak, nagylelkűek voltak, szerettek, politizáltak…
Érdemes elmélyedni történelmükben, akit egy kicsit is érdekel a magyarokkal vérrokon nép története.

Az előadás után, ismét lelkesedés fogott el, hogy ideje hamarosan újra Erdélybe menni. Mi köze ehhez a hunoknak? A székelyek a hunok ma elő leszármazottjai…

Ha pedig esténként felnézek az égre, a Tejútra gondolok… és elképzelem, ahogy Csaba királyfi és katonái ott ragyognak.2011. május 16., hétfő

Blogtársamnak: A Sólyom, mint szimbólum...

 

 

A MITIKUS SÓLYOM, A MÁGUSOK (MAGYAROK) SZENT MADARA

A sólymot Isten és a Nap madarának, nemzeti azonosságunk legalapvetőbb szimbólumának tekintették.
Az ősi hitvilágban a sólyom Kök Tengrinek, az Ég Urának jelképes kifejezője és égi küldötte.
Kínában már Kr.e. 2000 körül is létezett solymászat. Misz-tikus gyorsasága, kecsessége, és éleslátása miatt kedvel-ték. Mozdulatok feletti uralom, türelem, lehetőségek felis-merése, gyorsaság, pontosság jellemzi.

Először Egyiptomban tűnik fel, mint szakrális, hatalmi jel-kép, az Ég Uraként az egész eget átfogó sólyommadár, szemei a Hold és a Nap, szárnyai átölelik az egész földet.
Ré Napisten fia Hórusz, akit sólyomfejjel ábrázoltak, és a felkelő napot személyesítette meg.
Tehát égi származással rendelkező szakrális uralkodók, fáraók, istenkirályok mögött és feje felett ott a szent Napsólyom, a Turul: az égi származást bizonyító totemál-lat.
Az Égi Sólyom, akivel az Ég költözött le a Földre.

A skandináv mitológiában Loki isten sólyommá változva lopja vissza az ifjúság aranyalmáit.
Ötödik századi kopt-keresztény domborműveken jól láthatóan a szentlélek állataként, fekvő női alakot termékenyít meg a sólyom. De a korai ír domborműveken is jól látha-tóan fontos szakrális szerepet tölt be a szent sólyom. Ilyen a spirituális nemzés, a nemzet „fölött” levés kitárt karokkal, védő pozícióban.
A hunok és a magyarok számára az Ég Ura jelentésének misztériumát a mitikus sárkányjelkép mellett az élővilágból a sólyom fejezte ki a leghatásosabban.

A mágusok (magyarok) szent állata a kerecsensólyom volt, de a későbbi időkben a hunok szent madarát, a turult is egyenrangúnak tekintették a kerecsennel, a két madárfogalom egybeolvadt. „.. a solymárok ünnepén, amelyet a régi nyelvben karácsonynak (kerecseny) nevez-nek” – „sok nép viszi oda madarait, amit a mágusok megáldottak”. A táltoshitet elpusztítani akaró inkvizíció peranyagaiból tudjuk, hogy „ … karácsonykor a lakosság a táltosok vezetésével a ’fiatal sólymokat avatja’ …”.
Ordos-pusztán (Mongólia) talált több mint 2000 éves hun királyi korona legfontosabb jelképét, a türkizből és arany-ból kialakított sólyom képezte, és ez magyarázza az ősi magyar mítoszok turulsólyom legendáját, jelképezve a hun királyok isteni küldetését, amely tovább élt a magyar mítoszokban is.

A Turul-sólyom egy magasabbrendű látásmódot szimbolizál. II. András táltoskirály a Mátra erdejében gyakran va-dászott gyönyörű szép sólyommadarával. A sólyom volt a király totemmadara. A magyar király révülés közben só-lyom szemével látja a világot. Egy alkalommal elrepül, és nem jön vissza a sólyommadár. Mindenki őt keresi a ki-rály kíséretéből. Gábor szerzetes, András király régi, öreg vitéze hét éjszaka keresi a madarat, míg megtalálja, ami-ért egy kívánságát teljesíti a király. A kívánság így hang-zik: „Sokan vagyunk olyan vitézek, akik már csak a szent élet útján járunk, és elmélkedő életet folytatunk. Megkérjük a királyt, hogy létesítsen számunkra kolostort és szerze-tesrendet!” [A legenda Gyöngyös környékéről való, a templom nyomai régészeti topográfiákból ismert. /Sz.L.: Két Hollós)]
Az Esztergomhoz közeli várban lakó sólyomlovagokról szóló legenda is említhető itt. A sólyomlovagok szerzetes-rendjének neve: a Szent Sír Őrzői.
A Fehér Sólyom többletjelentéssel bírt, ezek a világítás, fényesség, tisztaság, eredetiség, spirituális őrzés. A múlt dicső fejedelmeinek, vezéreinek szellemei, „lélekmadarai”.

A kerecsensólyom szeme alatt látható feltűnő tollrajzolat optikailag felerősíti a nézés kifejezését, ezért lett a „min-dent látó udzsat-szem” a távolba látás és a sebezhetetlenség szimbóluma, s ezért nagy becsben tartott amulett.

A Sólyom szeme a Nap szeme, mely minden dolgot megvilágít. Legmagasabb énünk visszatükröződéseként ő a mindent látás, a mindent tudás és minden létezés. Az élet és a szent utak védelmezője, az ihletről gondoskodó lény. Azt üzeni, hogy tiszta látással minden dimenzión keresztül a dolgok lényegébe láthatunk.

Forrás:
http://www.temesvarigabi.eoldal.hu/cikkek/magyar_-taltos_-rovas_-osi-hit/a-mitikus-solyom_-a-magusok-_magyarok_-szent-madara.html

Gyökereink...


A pénteki Avatara előadás témája Nimród volt. Minden eddigi előadását élveztem, de ez teljesen magával ragadott. Még órákig tudtam volna hallgatni.

Azt hiszem, talán a Világban zajló válságok miatt, talán a sokszor nehéznek és reménytelenek tűnő napi harcok miatt, egyre többen keresik gyökereiket. Gyönyörű hagyományaink voltak, melyek homályba vesztek. A mesék, melyek régen apáról fiúra szálltak, elvesztek. Vagy talán még sem?  Ereinkben apáink vére folyik, a Lelkünk mélyén még ott élnek az emlékek. Eszembe jutott apukám, aki rajongott a lovakért és napokig gyászolta, első, már idős korban elhunyt lovát. Azt figyeltem meg, egyre több helyen látok kisebb-nagyobb lovardákat. Talán az sem véletlen, hogy egyre erősebb bennem a vágy, hogy megismerkedjem a solymászattal. 
Pénteken ismét kaptam egy megerősítést, ahhoz, hogy megtaláljam a számomra kijelölt utat, szükséges tudnom, honnan jöttem. Az én feladatom egyike, mely a horoszkópomban is megjelenik, a múlt megértése. Át kell értékelnem, meg kell ismernem gyökereimet.